Škola, do které stojí za to chodit

Dne 20.11.2013 proběhlo již dvanácté celodenní setkání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které pod názvem Hrátky pořádala naše škola.

Letošním tématem bylo „Vzpomínky na babí léto“.

Zúčastněné děti pracovaly v jednotlivých dílnách, které byly tematicky laděny. Vyráběly ježky v listí, motýly, čápy, obrázky z dřívek, zdobily si tiskátky látkovou tašku, pracovaly s keramickou hlínou, soupeřily v tělocvičně, na PC.

Hrátky probíhaly v tvořivé atmosféře, plné očekávání a dobré nálady. Mezi tvořením děti zhlédly vystoupení divadélka „Fábula“.

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily