Škola, do které stojí za to chodit

Klasifikace proběhne dle vyhlášky MŠMT z 27. 4. 2020 (znění vyhlášky ZDE).

Postup klasifikace na naší škole byl zaslán všem rodičům na jejich účet v Bakaláři (zpráva v Komens).

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz