Škola, do které stojí za to chodit

Prosíme jménem zřizovatele naší školy zákonné zástupce našich žáků o vyplnění dotazníku, pro získání zpětné vazby k návratu dětí do škol po období distanční výuky. Dotazník je určen pro potřeby zřizovatele školy. Prosíme o vyplnění do 31. 10. 2021. 

odkaz na dotazník: DOTAZNÍK PRO RODIČE

Předem děkujeme za vyplnění.

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz