Škola, do které stojí za to chodit

V pátek 26. 10. proběhlo na 2. stupni blokové vyučování na téma 100. let republiky. Žáci se během dopoledne zapojili do různých aktivit a přednášek na téma „Obrana se týká všech“. Celé dopoledne bylo pak ukončeno v tělocvičně školy, kde nejdříve žáci z vlastních těl vytvořili státní vlajku (vlajka byla vytvořena z 200 žáků školy) a vše zakončili zpěvem státní hymny.

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz