2.A -Výlet

Výlet do planetária v Havlíčkově Brodě splnil naše očekávání, jízda vlakem byla velká zábava a program se nám velmi líbil. Parné odpoledne jsme si zpříjemnili dobrou zmrzlinou a chladnými...

2. A – Návštěva střediska V Ráji

Na pozvání p. Černé, která organizuje ve středisku V Ráji různé přírodovědné akce pro děti, jsme se jednoho z programů zúčastnili také. Nejprve jsme si nanosili dříví, zapálili oheň a poté jsme si na posilnění opekli špekáčky. V druhé části programu jsme na různých...