Škola, do které stojí za to chodit

Jaroslava Kokešová

Školní výlet na dva dny do Telče a Řásné, kde jsme byli ubytováni v pěkném prostředí kempu, se nám vydařil. Zajímavý program v Telči se nám velmi líbil, ale největším zážitkem pro nás bylo ubytování v kempu Řásná, neboť někteří z nás byli poprvé bez rodičů a nevěděli jsme, co nás čeká. Nakonec jsme všechno zvládli, hodně jsme se vybáli při noční hře a plni dojmů jsme se vrátili domů. 

V tomto školním roce jsme poprvé navštívili ZOO – PodpoVRCH, kde v programu „Cesta kolem světa“ jsme putovali všemi světadíly. Seznámili jsme se zvířaty, která jsou typická pro každý světadíl, očichali jsme si koření, které se k nám z těchto světadílů dostalo, a které dnes běžně používáme.

Po roce k nám do školy opět zavítal pan Řezníček, tentokrát s programem „Kamarádství“. Znovu jsme si uvědomili, jak je důležité mít dobré kamarády se kterými si rozumíme. Program byl velmi zajímavý a poučný. Těšíme se na další setkání.

Hned po prázdninách nám nabídla policie program v prostorách nákupního střediska. Velmi zajímavou formou nám přiblížila práci policie a její vybavení. Zasoutěžili jsme si, osahali jsme si policejní motorku a auto a na závěr jsme stříkali hadicemi na kužele.

V předmětu Prvouka probíráme hospodářská zvířata. Obrázky pro nás ale byly málo, tak jsme se vypravili na farmu zvířat, kde jsme některá viděli naživo a mohli jsme si je i pohladit. Byl to pro některé z nás velký zážitek, protože jsme zblízka některá zvířata ještě neviděli. Bylo to příjemně a poučně prožité dopoledne.

Před Vánocemi jsme zahájili plavecký výcvik. Ne každý z nás se s vodou kamarádil, mnozí z nás byli vystrašeni, a nevěděli jsme, co nás čeká. To se s prvními hodinami výcviku postupně měnilo a nakonec jsme všichni výcvik úspěšně absolvovali. Tři nejlepší plavci získali na závěr i krásnou medaili. Všichni se těšíme na příští školní rok, kde již možná budeme ve vyšší skupině.

V pondělí 19.března jsme navštívili zimní stadion, abychom na závěr zimy ještě využili naši zimní výbavu(brusle) a abychom předvedli své umění a někteří i sportovní výkony. Na některých z nás bylo vidět, že jsme na bruslích jako doma a někteří musí své umění ještě zdokonalit. Všem se nám na stadionu moc líbilo.

Po roce k nám do třídy opět zavítala zástupkyně městské policie, aby nám znovu připomněla,  jak se máme chovat na veřejnosti a jak se máme vyvarovat případných problémů při setkání s cizími lidmi. Beseda byla zajímavá a přinesla nám mnoho poučného.

V rámci školního výletu jsme navštívili historické město Telč s krásnou dominantou zámku. Zde jsme se seznámili s jeho historií v podání sympatické průvodkyně, a pak jsme se podívali i do nádherných zahrad. K výletu samozřejmě nechyběla zmrzlina a nákup různých suvenýrů. Počasí nám přálo a výlet se nám moc líbil.

Jako malí začínající herci 1.A třídy jsme se rozhodli zahrát pohádku „Zvířátka a loupežníci“. Divadlo jsme nacvičili, maminky nám nachystaly krásné kostýmy, a pak už bylo jen na nás, jak se nám představení povede. Vystoupení jsme si užili a podle závěrečného potlesku se líbilo i všem přítomným.

Pátek 3. března byl pro nás prvňáčky slavnostním dnem. V městské knihovně v Jihlavě jsme byli pasováni na „opravdové“ čtenáře. Obdrželi jsme průkazku do knihovny a tímto dnem si zde můžeme vypůjčit spoustu zajímavých knih , a tak se dozvědět mnoho nového.

IMG_0048
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily