Škola, do které stojí za to chodit

Ivana Cejpková

V letošním roce se zúčastnilo 168 soutěžících. Největší počet výrobků zvládla třída 4.C, 6.A a 6.C.
Výsledky soutěže:
I. stupeň
1. místo Ema Leličová 4.C
2. místo Filip Běhan 5.C
3. místo Simona Paulíčková 1.B
II. stupeň
1. místo Vlastimil Vrzal a Vojtěch Velcl 9.A
2. místo Nicol Jozífková 7.C
3. místo Robert Blažek 8.A
4. místo Petr Kisiov 7.A
5. místo Simona Eliášová 7.B
Všem soutěžícím děkujeme za účast.

Žáci osmých ročníků navštívili začátkem prosince předvánoční Vídeň – Schönbrunn, přírodovědné muzeum, vánoční trhy a historické centrum.

Děti rozvíjejí svůj talent v rámci volitelného předmětu výtvarný seminář. Seznamují se zde se zajímavými výtvarnými technikami, navštěvují výstavy , zúčastňují se výtvarných soutěží. Celý příspěvek

Děti , které navštěvují seminář výtvarné výchovy na 2.stupni , se podílely na výzdobě panelu na Magistrátu města Jihlavy. Zde probíhá vánoční výstava prací dětí jihlavských mateřských a základních škol .

Třída 6.B se ve dnech 2.-4.6.2015 zúčastnila výletu na Vanov. Díky krásnému počasí  a příjemnému prostředí jsme si výlet užili. Líbilo se nám v Telči i na Šternberku. Nechyběl tradiční táborák, písničky, noční hra ,koupání.

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily