Škola, do které stojí za to chodit

Ivana Cejpková

Žáci osmých ročníků navštívili začátkem prosince předvánoční Vídeň – Schönbrunn, přírodovědné muzeum, vánoční trhy a historické centrum.

Děti rozvíjejí svůj talent v rámci volitelného předmětu výtvarný seminář. Seznamují se zde se zajímavými výtvarnými technikami, navštěvují výstavy , zúčastňují se výtvarných soutěží. Celý příspěvek

Děti , které navštěvují seminář výtvarné výchovy na 2.stupni , se podílely na výzdobě panelu na Magistrátu města Jihlavy. Zde probíhá vánoční výstava prací dětí jihlavských mateřských a základních škol .

Třída 6.B se ve dnech 2.-4.6.2015 zúčastnila výletu na Vanov. Díky krásnému počasí  a příjemnému prostředí jsme si výlet užili. Líbilo se nám v Telči i na Šternberku. Nechyběl tradiční táborák, písničky, noční hra ,koupání.

Ve dnech 27. a 28. 5. 2015 zorganizovala 6.A a 6.B charitativní akci na pomoc dětem Afriky. Žáci obou tříd nabízeli v době velké přestávky vlastnoručně upečené moučníky, koláčky atd. za symbolickou cenu 10,-Kč. Podařilo se nám společným úsilím shromáždit překvapivou částku 7 642,-Kč. Vybraná částka bude odeslána na konto UNICEF na pomoc africkým dětem. Děkujeme všem maminkám, pedagogům i nepedagogickým pracovníkům, kteří naší školní akci podpořili.

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily