Škola, do které stojí za to chodit

Administrátor

Informace ze školní jídelny:

  • výdej oběda ve středu 22. 12. bude v čase 11:00 -13:30 hod.
  • výdej do jídlonosičů 13:30 – 13:45 hod. 

Na našem pondělním setkání Klubu robotika a programování jsme vytvořili vlastní závodní dráhu. Pomocí programování v online prostředí Edblocks.com jsme následně vytvořili program, který naučil naše roboty Edison projet tuto dráhu. Jak se nám to povedlo můžete posoudit na našem videu ZDE

Podpořte svým hlasem Náš školní vánoční stromeček (soutěžní číslo 46), který vytvořili Vaši spolužáci ze školní družiny zapojený do soutěže Jihlavských listů „Vánoční stromeček 2021“.

Odkaz na hlasování – ZDE (stromeček číslo 46

Žákyně naší školy se zúčastnily v ateliérech SUPŠ Jihlava-Helenín výtvarné soutěže. Porota složená z výtvarníků působících na této škole vybírala ze 130 výtvarných děl nejzdařilejší práce. Mezi deset nejlepších autorů se dostala na 4. místě žákyně 9. ročníku Adéla Smejkalová. Porota ocenila i originalitu malby Terezy Bártů. Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Prosíme jménem zřizovatele naší školy zákonné zástupce našich žáků o vyplnění dotazníku, pro získání zpětné vazby k návratu dětí do škol po období distanční výuky. Dotazník je určen pro potřeby zřizovatele školy. Prosíme o vyplnění do 31. 10. 2021. 

odkaz na dotazník: DOTAZNÍK PRO RODIČE

Předem děkujeme za vyplnění.

V rámci školního projektu z fondů EU „Škola pro všechny III.“ byl dnes zahájen klub robotiky a programování. Žáci 5. – 6. ročníku zapojeni do tohoto klubu se v úvodním setkání seznámili s robotky OzoBot 2.0. Ozobotka naučili chodit po čáře a měnit jeho barvu. Příště se naučí používat jednoduché ozokódy.

V úterý 21. 9. 2021 proběhnout třídní schůzky SRPDŠ a schůzka třídních důvěrníků:

  • 17.00 – schůzka třídních důvěrníků – sborovna školy
  • 18.00 – jednotlivé třídní schůzky v kmenových třídách 
IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily