Škola, do které stojí za to chodit

Administrátor

Vyřizování stravného o prázdninách od pondělí 24.8. od 7:00 hod. do 10:00 hod. v kanceláři jídelny  (tel. 565 598 170)

INFORMACE K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU                  
Všichni strávníci, kteří se u nás ve školním roce 2019/2020 stravovali a mají obědy zaplaceny/srpen 2020/, budou automaticky od září 2020 přihlášeni na obědy.   
Kdo z jakéhokoliv důvodu nebude v novém školním roce 2020/2021 na obědy chodit, musí se odhlásit! Tel.: 565 598 170, email: obedy@zsobreziny.cz

Rozpis služeb vedení školy v průběhu letních prázdnin:
středa 29. 7. 2020 – Mgr. Zdeněk Nosek
středa 5. 8. 2020 – Mgr. Zdeněk Nosek
středa 12. 8. 2020 – Mgr. Stanislav Novotný, MBA
středa 19. 8. 2020 – Mgr. Zdeněk Nosek
od pondělí 24. 8. 2020 – celé vedení školy
od úterý 25. 8. 2020 – všichni ped. pracovníci

Vyřizování stravného

bude z důvodů hygienických opatření (vstupovat do jídelny v průběhu výdeje obědů mohou pouze strávníci) možné od pondělí 15.6. 2020 od 7:00 hod. do 10:00 hod.

  • Vyplněnou přihlášku ke stravování zasílejte na email jídelny: obedy@zsobreziny.cz
  • Přihláška ke stravování je ke stažení na stránkách https://www.zsobreziny.cz/skolni-jidelna
  • Zakoupení čipu osobně v jídelně v pracovní dny od 7:00-10:00 hod.

Odhlašování obědů v průběhu posledního týdne 22.6.-26.6. 2020

bude možné pouze do pondělí 22.6. do 14:00 hod. po té již nebude možné obědy odhlásit!!! Z důvodu vyrovnání finančního limitu ke konci školního roku. Zároveň v současné době není z hygienických důvodů možné vydat oběd v první den nemoci do jídlonosiče.

Vyklizení skříněk, osobních věcí ze třídy a odevzdání učebnic pro žáky, kteří nechodí od 25. 5. do školy, bude realizováno dle pokynů třídních učitelů. Třídní učitelé bude v průběhu začátku června informovat, formou zprávy do systému Komens (Bakaláři – Žákovská knížka), zákonné zástupce o termínu a organizaci. Prosíme zákonné zástupce, aby sledovali příchozí zprávy v systému Bakaláři.   

Pro první vstup do školy bude nutné předložit podepsané čestné prohlášení – ZDE (vytištěné si je můžete vyzvednout v pracovní dny (6.00 – 18.00) v prostředním vchodu školy).

Docházka do školy pro 2. stupeň od 8. 6. 2020 bude realizována formou třídnických hodin. O termínech pro jednotlivé třídy budou informovat třídní učitelé formou zprávy v systému Komens (Bakaláři – Žákovská knížka). Zpráva bude odeslána na rodičovský účet v průběhu tohoto týdne. Prosíme zákonné zástupce, aby sledovali svůj rodičovský účet.  

Pro první vstup do školy bude nutné předložit podepsané čestné prohlášení – ZDE (vytištěné si je můžete vyzvednout v pracovní dny (6.00 – 18.00) v prostředním vchodu školy).

Zákonní zástupci, kteří budou posílat žáky od 25. 5. do školy, obdrželi organizační pokyny do systému Bakaláři (zpráva v Komens).

Čestné prohlášení musí mít každý žák podepsaný od zákonného zástupce, bude předávat před vstupem do školy v pondělí 25. 5. Bez tohoto potvrzení nebude žák vpuštěn do školy. V případě problémů s tiskem jsou tyto formuláře k dispozici v kanceláři školy. Formulář v el. podobě ZDE

Všechny skupiny začínají od 8.00 na stanovištích dle pokynů z Bakalářů (schéma ZDE). Stanoviště budou vyznačeny barevným sprejem a vedoucí skupiny bude mít cedulku s číslem skupiny.

V pondělí budou žáci v průběhu dne seznámení s organizací vzdělávacích aktivit a dodržování hygienických pravidel v průběhu docházky. Budou upřesněny i některé další organizační pokyny.  

Ukončení některých skupin (1. – 8.) bude ovlivněno časovým harmonograme jídelny (rozpis jídelny dle skupin – ZDE). Na oběd má každá skupina 20 min.

Od 25.5. bude jídelna vařit v omezeném provozu z důvodu přijatých hygienických opatření k pandemie covid-19.
Z tohoto důvodu se bude vařit pouze jedno jídlo.
V první den nemoci je nutno oběd dohlásit do 8:00 hod. daného dne. Výdej do jídlonosiče není v současnosti možný.
Vyřizování stravného pouze telefonicky 565 598 170 popřípadě emailem obedy@zsobreziny.cz
V jídelně je nutné dodržovat časový rozpis pro skupiny z obou škol a to po celou dobu pobytu v jídelně až do jejího opuštění.

Rozpis dle skupin: ZDE

Dodatek k řádu ŠJ: ZDE

Pozor – žáci musí mít čip na oběd, bez čipu nebude možnost výdeje oběda!!

POZOR – do uzavření ankety zbývá již jen několik dní. Žáky, kteří nebude přihlášeni do termínu 18. 5., nebude možno dodatečně již zařadit do výuky!!!

Dobrý den,
prosíme všechny zákonné zástupce žáků 1. stupně a přípravné třídy o vyplnění ankety v systému Bakaláři týkající se účasti či neúčasti žáků ve škole od 25. 5. 2020.
Všechny základní informace jsou uvedeny v úvodní části dotazníku.
Anketu je nutno vyplnit nejpozději do 18. 5. 2020. 
Poznámka: anketu  nelze vyplnit přes mobilní aplikaci Bakaláři. Lze ji vyplnit pouze přes rodičovský účet (po přihlášení do účtu vpravo nahoře pod jménem žáka je napsáno rodič).

IMG_0048
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily