Škola, do které stojí za to chodit

Administrátor

Ve dnech 26. – 27. 10. 2020 vyhlásil ministr školství „Covidové“ prázdniny, které navazují na státní svátek (28. 10. 2020) a následují podzimní prázdniny (29. – 30. 10. 2020). Po tuto dobu neprobíhá distanční výuka. Zahájení distanční výuky bude zahájeno v pondělí 2. 11. 2020. 

V průběhu podzimních prázdnin (26.10.-30.10.)  jídelna nevaří.

Od 2.11. bude jídelna opět v provozu a je možné obědy pro strávníky v distanční výuce přihlásit emailem (obedy@zsobreziny.cz) do pátku 30.10. 8:00 hod.

Odhlašování obědů bude zatím stále do 8:00 hod. předchozího dne. telefonicky 565 598 170 popř. emailem obedy@zsobreziny.cz

Žáci, kteří půjdou do školy (dle aktuálních nařízení vlády)  budou mít obědy automaticky přihlášené již od prvního dne přítomnosti ve škole.

Je nutné sledovat aktuální situaci a platná nařízení vlády. V případě změny, budeme informovat na stránkách školy.

Dobrý den,

prosím všechny žáky a zákonné zástupce, kteří používají mobilní telefon k vyfocení vypracovaných úkolů o zmenšení velikosti odesílané fotografie (změna rozlišení). Odesílané fotografie bez úpravy mají mnohdy až 5 MB a velmi rychle zaplní kapacitu uložiště jednotlivých systémů. Výsledkem může být zaseknutí systému viz. páteční výpadek systému Moodle.

Pro mobilní telefony se systémem Android doporučuji např. tu tu jednoduchou aplikaci – Reduce Photo Size ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shoozhoo.imageresizer&showAllReviews=true ), která umožňuje vyfocení, zmenšení i přímé odeslání téměř bez zásahu uživatele.

S mobilním telefonem Apple nemám bohužel zkušenost a nemohu doporučit vhodnou aplikaci. V případě, že znáte jednoduchou aplikací, umožňující změnu rozlišení pro telefon Apple, prosím o doporučení, rád předám i ostatním žákům a zákonným zástupcům.  

Předem děkuji Novotný

Pokyny k platbám za školní družinu pro školní rok 2020/2021

  • platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800 
  • výše úhrady za ŠD – 150,– Kč/měsíc, je možné uhradit jednorázově, tj. 1 500,– Kč/šk. rok nebo ve dvou splátkách a to takto:
  • platba za I. pololetí (resp. září – prosinec 2020) – ve výši 600,– Kč nejpozději do 15. 10. 2020
  • platba za II. pololetí (resp. leden – červen 2021) – ve výši 900,– Kč nejpozději do 15. 2. 2021 
  • u všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést jméno dítěte, třídu a účel platby – ŠD!!!

Na základě znění §24, odst. 2 zákona 561/2004 (Školský zákon) a souhlasu zřizovatele uděluje ředitel ZŠ Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace na pátek 25. 9. 2020 žákům ředitelské volno. Obědy budou automaticky zrušeny.

IMG_0050
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily