Škola, do které stojí za to chodit

Administrátor

V rámci školního projektu z fondů EU „Škola pro všechny III.“ byl dnes zahájen klub robotiky a programování. Žáci 5. – 6. ročníku zapojeni do tohoto klubu se v úvodním setkání seznámili s robotky OzoBot 2.0. Ozobotka naučili chodit po čáře a měnit jeho barvu. Příště se naučí používat jednoduché ozokódy.

V úterý 21. 9. 2021 proběhnout třídní schůzky SRPDŠ a schůzka třídních důvěrníků:

 • 17.00 – schůzka třídních důvěrníků – sborovna školy
 • 18.00 – jednotlivé třídní schůzky v kmenových třídách 

Ve středu 1. 9. 2021 byl zahájen nový školní rok 2021/2022. Žáky prvního ročníku a přípravné třídy přivítala primátorka města Jihlavy Karolína Koubová. 

Pokyny k platbám za školní družinu pro školní rok 2021/2022

 • platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800
 • výše úhrady za ŠD – 150,– Kč/měsíc, je možné uhradit jednorázově, tj. 1 500,– Kč/šk. rok nebo ve dvou splátkách a to takto:
 • platba za I. pololetí (resp. září – prosinec 2021) – ve výši 600,– Kčnejpozději do 15. 10. 2021
 • platba za II. pololetí (resp. leden – červen 2022) – ve výši 900,– Kčnejpozději do 15. 2. 2022

u všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést jméno dítěte, třídu a účel platby – školní družina!!!

 • Výdej v první školní den 1. 9. 2021 bude od 10:00 hod. do 12:00 hod. Odhlašování 1. 9. bude možné pouze do 7:00 hod.
 • 1. 9. – 3. 9. bude zaveden dřívější výdej od 11:00 hod. pro první třídy a přípravnou třídu.
 • První dva týdny se bude vařit pouze jedno jídlo.

Proti epidemiologická opatření ve školní jídelně:

 • Strávníci si při vstupu do budovy vydezinfikují ruce
 • Každá škola bude využívat pouze svoji jídelnu a k ní příslušný výdej
 • U výdejního okénka si strávník odebere oběd (polévka, hlavní jídlo), balený příbor
 • Saláty budou nachystány na miskách v chladícím salátovém stole a pití bude k dispozici ve vířičích (nutno dbát zvýšené hygieny při jejich odběru)
 • VEŠKERÉ PŘÍDAVKY BUDOU VYDÁVÁNY POUZE NA ČISTÉ NÁDOBÍ!!! (VŽDY ČISTÁ SKLENIČKA NA PŘÍDAVEK PITÍ)
 • Na dodržování hygienických doporučení bude dbát příslušný dozor v jídelně
 • Vstup cizích osob do jídelny v průběhu výdeje obědů není možný.
 • Vyřizování stravného je možné od 7:00 hod. do 8:30 hod. popřípadě telefonicky 565 598 170 a emailem obedy@zsobreziny.cz
 • výdej obědů v první den nemoci od 11:15 do 11:30 hod.
 • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo v karanténě.
 • Strávník má možnost odhlásit oběd do 8:00 hod. daného dne.
 • Děti, žáci (popř. zaměstnanci), kteří se nepodrobí testování, zároveň se na ně nevztahuje žádná z výjimek, budou sedět samostatně u stolu

Podle vývoje epidemiologické situace se opatření mohou měnit. O případných změnách budeme informovat.     

Vedoucí ŠJ

Úřední hodiny

Přípravný týden:

 • 27. 8. + 30. – 31. 8. – všichni pedagogové školy (8.00 -14.00)

Středa 1. 9. 2021 zahájení školního roku 2021/2022

Informace školní jídelny:

Vyřizování stravného o prázdninách (kancelář jídelny):

 • od 23. 8. od 7:00 do 10:00 hod.
 • 30. – 31. 8. od 7:00 do 12:00 hod.

Vyplněnou přihlášku ke stravování zasílejte na email jídelny: obedy@zsobreziny.cz 

Přihláška ke stravování je ke stažení na stránkách www.zsobreziny.cz/skolni-jidelna

Zakoupení čipu osobně v jídelně v pracovní dny.

INFORMACE K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU                  

Všichni strávníci, kteří se u nás ve školním roce 2020/2021 stravovali a mají obědy zaplaceny (srpen 2021), budou automaticky od září 2021 přihlášeni na obědy.

Kdo z jakéhokoliv důvodu nebude v novém školním roce 2021/2022 na obědy chodit, musí se odhlásit!

Kontakt: tel.: 565 598 170, email: obedy@zsobreziny.cz

Vážení rodiče,

informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků a žáků přípravné třídy proběhne ve čtvrtek 10. 6. 2021 od 16.00 hod.

Rodiče žáků 1. tříd – školní divadlo – vchod od tělocvičny, 1. patro

Rodiče žáků přípravné třídy – učebna fyziky – vchod od tělocvičny, 1. patro

Prosíme o dodržování hygienických předpisů (respirátory) a o přítomnost pouze jednoho zástupce žáka.

Materiál ze schůzky: ZDE

Vedení školy

V pondělí 14. 6. proběhnou od 18.00 třídní schůzky SRPDŠ v kmenových třídách. 

Od 17.00 proběhne schůzka třídních důvěrníků ve sborovně školy.

V rámci fyzikálních praktik žáci 9. ročníků využívají pro svá praktická fyzikální měření školní digitální měřící systém Pasco a školní tablety. V dnešní hodině měřili změnu teploty při endotermickém a exotermickém ději. Z naměřených hodnot zpracují v programu Excel grafy.

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily