Škola, do které stojí za to chodit

Nejdůležitějším tématem letošního roku se pro naši třídu stala volba povolání. V rámci přípravy na volbu budoucího povolání jsme společně navštívili Informační poradenské středisko Úřadu práce v Jihlavě, kde měli žáci možnost získat řadu nových informací a poznatků. Rozhodování nebude zcela jistě jednoduché, přesto si zatím naši žáci udržují dobrou náladu, vtip a nadhled….

Přednášky úřadu práce jsme se zúčastnili,
nové věci se naučili.
Rozhodnout se musíme,
protože devítkou tu končíme.
Nemůžeme doma sedět,
a proto musíš dobře vědět: průmka, 
zdravka, učňák vyber si, 
ať máš dobrou profesi. 
Úřad práce dobrou radu nám dal, 
teď už všichni víme, jak dál. Žáci 9.A

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily