Škola, do které stojí za to chodit

Ve 4. ročnících pracujeme s Ozoboty. Copak to je? Ozobot je malý robot, který simuluje praktické využití robotů. Žáci se ho učí programovat pomocí čar, které nakreslí. Záleží na tloušťce i barvě. Ozoboti umí poslouchat barevné kódy, náhodně se mohou rozhodovat na křižovatkách a ještě spoustu dalších věcí. Ty budeme postupně s dětmi objevovat.

Díky Ozobotům naplňujeme osnovy nové informatiky už v letošním roce a to nejen ve 4. ročnících.

Archiv

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz

Nebyly nalezeny žádné obrázky