Škola, do které stojí za to chodit

Početní divadélko, které v hodinách využíváme, pochází z dílny Tvořivé školy.  Tato skvělá pomůcka pro prvňáčky vytváří v „předpočtářském období“ představu čísel do pěti, manipulací s ním určujeme počet prvků, porovnáváme je, procvičujeme prostorovou a pravolevou orientaci, naučíme se vyjadřovat a tvořit první slovní úlohy. Rodičům patří velká pochvala, že si s jeho výrobou poradili, že s dětmi na jeho výrobě spolupracovali a umožnili nám tak zpestření výuky. Odměnou pro rodiče snad budou nadšené tváře dětí.

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily